5th December 2016

MetaboGen AB och Ferring Pharmaceuticals samarbetar i ett utvecklingsprojekt inom Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy (ICP)

Göteborg, Sverige December 5, 2016 – MetaboGen AB (Göteborg, Sverige) och Ferring Pharmaceuticals (St-Prex, Schweiz) har ingått ett avtal för att utveckla en mikrobiombaserad produkt med målet att förebygga och behandla graviditetsklåda (ICP).

MetaboGen har utvecklat och patenterat ett koncept kring hur bakterierna i tarmen, mikrobiomet, påverkar uppkomsten av ICP, som varje år drabbar ca 400.000 gravida kvinnor i världen.

Den 6 december påbörjas rekryteringen av patienter i programmets första kliniska studie, som syftar till att visa på skillnader i mikrobiomet mellan friska och sjuka kvinnor. Studien förväntas pågå under 18 månader och bedrivs i samarbete med Kvinnokliniken i Lund. Sammanlagt kommer 100 gravida kvinnor att inkluderas i studien, som godkändes av Etikprövningsnämnden den 8 november.

”Samarbetet visar Ferrings engagemang både inom obstetrik och utveckling inom mikrobiomområdet. ICP är en indikation i behov av nya och effektiva produkter som kan förbättra både livs- och behandlingskvalitet för patienterna. Vi är mycket nöjda över samarbetet med Ferring och ser fram emot att arbeta tillsammans med dem inom ett spännande område”, säger Sara Malcus, VD, MetaboGen AB.

“Ferring är ett av få läkemedelsföretag som satsar på forskning och utveckling av nya produkter inom obstetrik. Det råder brist på godkända läkemedel inom området. Kvinnohälsa och obstetrik är viktiga områden för Ferring, som nu i tillägg investerar i forskning och utveckling inom mikrobiomet. ICP-projektet är av strategisk betydelse för Ferring”, säger Alan Harris, Senior Vice President, R&D, Ferring.

Press release Swedish

In English