5th January 2018

Gravid med erfarenhet av graviditetsklåda?

Just nu pågår en forskningsstudie i Skåne och Stockholm för att undersöka bakgrunden till graviditetsklåda och om bakteriefloran i tarmen kan vara en bidragande orsak.

Vi söker dig som är gravid i vecka 9–20 och tidigare har haft graviditetsklåda. Studien pågår under cirka sju månader och du kommer att göra fyra besök, i Skåne på Kvinnokliniken, Lunds universitetssjukhus och i Stockholm på Kvinnokliniken, Södersjukhuset.

Forskningsstudien är godkänd av Etikprövningsnämnden.
Vid studiens slut får du en BabyBjörn-sele som tack för ditt deltagande.

För mer information kontakta:

Lund  Gun Lindell Malcus,  tel. 0771-111888, välj Lund och sedan Ultraljud. Telefontid måndag – fredag kl 09.00 – 12.00.

Stockholm Eva Wiberg Itzel, tel 08-6163768 eller Rea Affan och Annette van Ewijk, tel 072-5824694