26th June 2017

Gravid med erfarenhet av graviditetsklåda?

Just nu pågår en forskningsstudie för att undersöka bakgrunden till graviditetsklåda och om bakteriefloran i tarmen kan vara en bidragande orsak.

Vi söker dig som är gravid i vecka 9–20 och tidigare har haft graviditetsklåda. Studien pågår under cirka sju månader och du kommer att göra fyra besök på Kvinnokliniken, Lunds universitetssjukhus.

Forskningsstudien är godkänd av Etikprövningsnämnden i Lund.
Vid studiens slut får du en BabyBjörn-sele som tack för ditt deltagande.

För mer information kontakta:

Gun Lindell Malcus
Barnmorska
Tel. 046-17 26 32